Böcker

Teknisk undervisningslitteratur har under de senaste två decennierna utvecklats från svart/vita manualer, skrivna i telegramform, till pedagogiska, illustrativa läromedel i fyrfärg som är lätta att ta till sig. Genom ett nära och kreativt samarbete med bl.a. Didacta förlag i Malmö har vi tillsammans utvecklat en modern teknisk pedagogik som är genomgående för många av böckerna. Därför finns det mängder av detaljrika illustrationer, gott om exempel från verkligheten, faktarutor och roliga anekdoter etc.

Till många av mina böcker finns även en laborationsutrustning framtagen för att ytterligare förstärka inlärningen. För det är en självklarhet för mig att den bästa inlärningen är då man använder så många sinnen som möjligt på samma gång. Med andra ord: Det man hör, det glömmer man. Det man ser, det minns man. Det man gör det förstår man!

* Ett smakprov ur den senaste boken i Dator- och kommunikationsteknik utgiven av Gleerups förlag 2010: Dator- och kommunikationsteknik.

Alla mina utgivna läroböcker från 1996 och framåt listas här nedan. På förlagens hemsidor finns i vissa fall möjligheten att bläddra igenom valda delar av böckerna på webben. Länkar till förlagen och deras återförsäljare hittar du i undermenyn Förlag och Återförsäljare.

2011 – Mekatronik GY11

Antal sidor: 83
Typ av bok: Instuderingsuppgifter
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-67501-9
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller övningar knutna till faktaboken i mekatronik.

————————————————————————————————-

2011 – Mekatronik Gy11

Antal sidor: 169
Typ av bok: Praktiska övningar
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-675033
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller de praktiska delarna inom ellära, logiska funktioner, styrsystem, pneumatik, mekanik mm. I materialet behandlas ämnet Mekatronik utan att delas upp i kurserna Mekatronik 1 och 2. Boken ger en modern syn på den styr- och digitalteknik som används inom industrin. Digitaltekniken i dagens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem.

————————————————————————————————-

2011 – Mekatronik Gy11

Antal sidor: 240
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-67502-6
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken (andra upplagan) ger en gedigen grund inom ellära, logiska funktioner, styrsystem, pneumatik, mekanik mm. I materialet behandlas ämnet Mekatronik utan att delas upp i kurserna Mekatronik 1 och 2. Boken ger en modern syn på den styr- och digitalteknik som används inom industrin. Digitaltekniken i dagens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem.

————————————————————————————————-

2010 – Dator- och kommunikationsteknik

 

Antal sidor: 56
Typ av bok: Instuderingsuppgifter
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 978-91-40-65098-6
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller övningar knutna till faktaboken i dator- och kommunikationsteknik.

————————————————————————————————-

2010 – Dator- och kommunikationsteknik

 

Antal sidor: 244
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-65096-2
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller dator- och kommunikationsteknik i en och samma bok. Innehållet är i grova drag: Datorns princip, persondatorn, operativsystem, periferienheter, kommunikationsteknikens grunder, datakommunikation, kommunikationslänkar, lokala och globala nätverk, Internet, industriell kommunikation, mobiltelefoni, framtiden i kommunikationssamhället etc.

————————————————————————————————-

2008 – Mekatronik

 

Antal sidor: 63
Typ av bok: Instuderingsuppgifter
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-65087-0
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller övningar knutna till faktaboken i mekatronik.

————————————————————————————————-

2008 – Mekatronik 

Antal sidor: 154
Typ av bok: Praktiska övningar
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-65086-3
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller de praktiska delarna i elektronik, digitalteknik och styrteknik. Innehållet är i grova drag: Styrning med logiska funktioner, digital elektronik, elektroniska- och elmekaniska komponenter, programmerbar styrning, sensorer, pneumatik, elektriska drivsystem, motorer, industriell kommunikation, reglerteknik, industriella projekt etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av P&L i Hässleholm och Elektrobygg i Mora.

————————————————————————————————-

2008 – Mekatronik

Antal sidor: 192
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Gleerups
ISBN nr: 91-40-65085-6
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken innehåller elektronik, digitalteknik och styrteknik i en och samma bok. Innehållet är i grova drag: Styrning med logiska funktioner, digital elektronik, elektroniska- och elmekaniska- komponenter, programmerbar styrning, sensorer, pneumatik, elektriska drivsystem, motorer, industriell kommunikation, reglerteknik, industriella projekt etc.

————————————————————————————————-

2004 – Mikroprocessorteknik

Antal sidor: 49
Typ av bok: Övningshäfte
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-47-01763-5
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Ståhl
Innehåll: Boken innehåller övningar knutna till faktaboken i Mikroprocessorteknik.

————————————————————————————————-

2004 – Mikroprocessorteknik

Antal sidor: 166
Typ av bok: Programmeringsövningar
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-47-01794
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Ståhl
Innehåll: Boken innehåller programmeringsövningar med utvecklingssystemet MPLAB för mikrocontrollerfamiljen PIC. Eleven lär sig bl.a. programmera ett billarm, en lysdiodsmatris, en ljudgenerator, en LCD-display, A/D-omvandlare etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

2004 – Mikroprocessorteknik

Antal sidor: 118
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-47-01762-7
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Ståhl
Innehåll: Boken innehåller den fakta man behöver för att utveckla modern elektronik med en mikroprocessor i centrum. Boken behandlar mikropocessorns centrala delar, ALU:n, bussar, programmering i både lågnivå- och högnivåspråk, periferikretsar etc.

————————————————————————————————-

2002 – Matematik

Antal sidor: 320
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-40-5
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson, Johnny Frid och Bo Johnsson
Innehåll: Boken innehåller fakta för gymnasiets kurs Matematik A. De fyra räknesätten, bråkräkning, potenser, procent och promille, kvadratrötter, avläsningar, bokstavsräkning, ekvationer och formler, geometri, grafer och funktioner, trigonometri, statistik etc.

————————————————————————————————-

2002 – Styrteknik

Antal sidor: 69
Typ av bok: Arbetsbok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-43-x
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Johnny Frid
Innehåll: Boken innehåller arbetsuppgifter i styrteknik. Styrning med logik, pneumatik, hydraulik, styrsystem (PLC) etc.

————————————————————————————————-

2001 – Motorstyrning

Antal sidor: 95
Typ av bok: Arbetsbok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-33-2
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Lennart Kördel
Innehåll: Boken innehåller arbetsuppgifter i motorinstallation. Likströmsmotorn, växelströmsmotorn, frekvensomriktaren etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

2001 – Styrteknik

Antal sidor: 148
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-50-2
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Johnny Frid
Innehåll: Boken innehåller fakta kring styrning och reglering med styrtekniska komponenter såsom: PLC-system, pneumatik, hydraulik, sensorer etc.

————————————————————————————————-

2000 – Elkompetens

Antal sidor: 109
Typ av bok: Arbetsbok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-891130-16-2
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson, Lennart Kördel och Terje Christiansson
Innehåll: Boken innehåller arbetsuppgifter kring el- och motor- och elvärmeinstallation. Mätteknik etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1999 – Servoteknik

Antal sidor: 106
Typ av bok: Arbetsbok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-19-7
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Lennart Kördel
Innehåll: Boken innehåller arbetsuppgifter kring ett servosystem från Yaskawa. Hastighets- och positioneringsservo, stegmotorn, linjärenheten, hopkoppling med PLC-system etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1999 – Servoteknik

Antal sidor: 108
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-18-9
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Lennart Kördel
Innehåll: Boken innehåller fakta om servomotorer och servosystem. Hur man automatiserar och felsöker i ett servosystem i en industriell anläggning.

————————————————————————————————-

1999 – Apparatmontasje

Antal sidor: 102
Typ av bok: Arbetsbok
Förlag: Gyldendal förlag
ISBN nr: 82-585-1364-8
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Arabäck
Innehåll: Boken innehåller lödövningar, kontaktering, konstruktion av en batteriladdare från grunden med konstruktion, CAD, plåtarbete, lödning, kontaktering etc. Dessutom innehåller boken en uppgift hur man konstruerar en röststyrd switch. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1999 – Elmekanik

Antal sidor: 108
Typ av bok: Arbetsbok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89170-12-x
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Arabäck
Innehåll: Boken innehåller lödövningar, kontaktering, konstruktion av en batteriladdare från grunden med konstruktion, CAD, plåtarbete, lödning, kontaktering etc. Dessutom innehåller boken en uppgift hur man konstruerar en röststyrd switch. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1999 – Apparatmontasje

Antal sidor: 115
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Gyldendal förlag
ISBN nr: 82-585-1347-8
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson och Odd Gåsö
Innehåll: Boken innehåller elektrisk mätteknik, elektriska och elektroniska komponenter, mjuklödning, kontaktpressning, materiallära, arbetsmiljö etc.

————————————————————————————————-

1999 – Elmekanik

Antal sidor: 115
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Microsupport
ISBN nr: 91-89130-11-1
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Odd Gåsö
Innehåll: Boken innehåller elektrisk mätteknik, elektriska och elektroniska komponenter, mjuklödning, kontaktpressning, materiallära, arbetsmiljö etc. 

————————————————————————————————-

1998 – Automatiserte anlegg

Antal sidor: 131
Typ av bok: Övningar och laborationer
Förlag: Universitetsförlaget
ISBN nr: 82-00-42520-7
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson och Lennart Kördel
Innehåll: Boken är kopplad till faktaboken i automatiserte anlegg och innehåller övningar och laborationer i styr- och reglering av industriella processer. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1998 – Automatiserte anlegg

Antal sidor: 142
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Universitetsförlaget
ISBN nr: 82-00-42512-6
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson och Lennart Kördel
Innehåll: Boken handlar om styr- och reglering av industriella processer. Bland annat fakta om givare, motorer, motorstyrning, styrsystem, lagar och föreskrifter, felsökning, dokumentation etc.

————————————————————————————————-

1998 – Elektronikk 2000

Antal sidor: 225
Typ av bok: Laborationsbok
Förlag: Universitetsförlaget
ISBN nr: 82-00-42896-6
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson, Hans Wold, Bo Ståhl och Glenn Johansson
Innehåll: Boken innehåller laborationer till  faktaboken i ämnet. Bland annat laboreras på elektroniska komponenter, transistorn, dioden, operationsförstärkaren, tyristorn, triac/diac, optoelektronik, digitalteknik, logiska grindar, vippor, konstruktion av ett villalarm etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1998 – Elektroteknikk 2000

Antal sidor: 89
Typ av bok: Övningar
Förlag: Universitetsförlaget
ISBN nr: 82-00-42533-9
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson, Svein Olaf Michelsen, Bo Johnsson och Lennart Kördel.

Innehåll: Boken innehåller övningar knutna till faktaboken i Elektroteknikk 2000.

————————————————————————————————-

1998 – Analogia Elektroniikka (Analog elektronik)

Antal sidor: 160
Typ av bok: Laborationsbok
Förlag: IS-VET
ISBN nr: 952-5312-05-4
Språk: Finska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Ståhl

Innehåll: Boken handlar om de analoga elektronikkomponenter som finns i modern elektronik. Boken tar bland annat upp transistorn som förstärkare, JFET- och MOSFET- transistorn, operationsförstärkaren, aktiva filter, dB-begreppet, oscillatorer, VCO, Phase Locked Loop (PLL), etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1997 – Elektroteknikk 2000

Antal sidor: 203
Typ av bok: Laborationer
Förlag: Universitetsförlaget
ISBN nr: 82-00-42530-4
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson, Svein Olaf Michelsen, Bo Johnsson och Lennart Kördel.

Innehåll: Boken behandlar mätövningar och laborationer i el-lära, likström, växelström, effekt, elektriska komponenter, ledare och isolatorer, batterier, statisk elektricitet, magnetism, oscilloskopet, elektriska maskiner, mätteknik, enfas- och trefasväxelström, fasförskjutning, lagar och föreskrifter, motorer och motorstyrning etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1997 – Elektroteknikk 2000

Antal sidor: 309
Typ av bok: Faktabok
Förlag: Universitetsförlaget
ISBN nr: 82-00-42535-5
Språk: Norska (Bokmål och Nynorsk)
Författare: Jörgen Johnsson, Svein Olaf Michelsen, Bo Johnsson, Johnny Frid, Lennart Kördel och Bo Ståhl.
Innehåll: Boken handlar om el-lära, likström, växelström, effekt, elektriska komponenter, ledare och isolatorer, batterier, statisk elektricitet, magnetism, oscilloskopet, elektriska maskiner, mätteknik, enfas- och trefasväxelström, fasförskjutning, lagar och föreskrifter, motorer och motorstyrning etc. 

————————————————————————————————-

1997 – Analoga elektronikkretsar

Antal sidor: 122
Typ av bok: Metodikbok
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-47-01152-1
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson, Bo Johnsson och Bo Ståhl
Innehåll: Boken är ett lärarstöd och innehåller bl.a. skrivningsförslag, kopieringsunderlag, facit etc.

————————————————————————————————-

1997 – Optoelektronik

Antal sidor: 48
Typ av bok: Metodikbok
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-47-01043-6
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Johnsson
Innehåll: Boken är ett lärarstöd och innehåller bl.a. skrivningsförslag, kopieringsunderlag, facit etc. 

————————————————————————————————-

1996 – Analoga elektronikkretsar

Antal sidor: 160
Typ av bok: Laborationsbok
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-634-1513-5
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson och Bo Ståhl
Innehåll: Boken handlar om de analoga elektronikkomponenter som finns i modern elektronik. Boken tar bland annat upp transistorn som förstärkare, JFET- och MOSFET-transistorn, operationsförstärkaren, aktiva filter, dB-begreppet, oscillatorer, VCO, Phase Locked Loop (PLL) , etc. Till boken finns laborationsmaterial som säljs av Terco.

————————————————————————————————-

1996 – Optoelektronik (min första bok)

 

Antal sidor: 64
Typ av bok: Laborationsbok
Förlag: Liber
ISBN nr: 91-47-01037-1
Språk: Svenska
Författare: Jörgen Johnsson
Innehåll: Boken handlar om de optoelektroniska komponenter som finns i modern elektronik. Boken tar bland annat upp lysdioder, displayer, fotodioder, överföring av IR-ljus, fototransistorn, läsgaffeln, fiberoptik etc. Till boken finns laborationsmaterial i form av ett antal laborationsplattor som säljs av Terco.