Elevsida

I en del av mina böcker förkommer länkar till denna webbsida. Här kan du som elev ladda ner programvaror, vissa programmeringsövningar, layouter för kretskortstillverkning och annat smått och gott.

MIKROPROCESSORTEKNIK

I detta läromedel lär du dig, på ett enkelt och övergripande sätt, hur man programmerar en PIC mikrocontroller (PIC16F84) från det amerikanska företaget Microchip. Precis som många av de övriga böckerna består Microprocessorteknik av en faktabok, ett övningshäfte, en programmeringsbok, en metodikbilaga, samt laborationsutrustning från Terco.

Längre ned på den här sidan finner du de program som vi hänvisar till i programmeringsboken. Genom att högerklicka på länkarna och därefter välja “spara mål som…” kan du placera programmen i en mapp på din egen dator.

Programmeringsövning 1 (Utvecklingssystemet MPLAB )
Utvecklingsprogramvaran MPLAB 6.3
Uppgift1.asm

Programmeringsövning 2 (Adresskarta för PIC16F84)
Uppgift2.asm
Uppgift2.mcp

Programmeringsövning 3 (Överföring av program från MPLAB till microcontrollern)
Uppgift3.asm
Utvecklingsprogrammet Ponyprog Version 2.05
Svenska menytexter till Ponyprog (Installeras efter programinstallation)

Programmeringsövning 5 (Flödesschema)
Beräkningsmall för beräkning av fördröjningstid
Klicka på länken ovan och skriv därefter in det värde du önskar ladda räknaren med.
Skriv in värdet i de gråa rutorna med den svarta ramen. Klicka därefter på rutan märkt
med Calculate. Fördröjningstiden kan du därefter läsa längst ned till höger i varje tabell.

Programmeringsövning 7 (Styrning av en lysdiodmatris, del 1)
Program7_1.asm
Program7_5.asm

Programmeringsövning 8 (Styrning av en lysdiodmatris, del 2 och ljudgenerering med en piezosummer)
Program8_1.asm
Program8_9.asm
Program8_11.asm
Program8_12.asm

Programmeringsövning 9 (Displayer)
Program9_1.asm
Program9_3.asm
Program9_5.asm

Programmeringsövning 10 (A/D omvandlare)
Program10_1.asm
Program10_2.asm

Programmeringsövning 13 (Högnivåspråk)
Knutsens Cc5x C kompilator
Användarmanual för Knutsens Cc5x C kompilator
Program13_1

ELMEKANIK

I detta läromedel, som är uppdelat i två delar, lär sig eleven att bygga en batteriladdare. I den mekaniska delen lär man sig hur man går tillväga vid framtagandet av chassiet och i den elektriska delen hur innanmätet fungerar och är konstruerat.

Laborationsutrustningen kan beställas av Terco.

Lödövning: Funktionstest av kommunikationsplattan med lysdioder

När du har kommit så här långt i kursen Elmekanik är det dags att kontrollera att dina komponentplaceringar är rätt och att lödningarna är gjorda på ett korrekt sätt. (Testet gäller även för den Norska boken “Apparatmontasje”.

Genom att högerklicka på länken ledtester.exe och därefter välja “spara mål som…” kan du placera testprogrammet i en mapp på din egen dator. Programmet fungerar för Windows Xp.

  • Anslut kommunikationssladden till en ledig kommunikationsport på din dator.
  • Starta programvaran ledtester.exe
  • Beroende på om du har anslutit din hårdvara till kommunikationsport 1 eller 2 väljer du i programmets portmeny COM1 eller COM2.
  • Kontrollera lamporna med hjälp av programmet.
  • Visa resultatet för din lärare.

Extrauppgift – Röststyrd switch

Som en extrauppgift för dig som har byggt färdigt din batteriladdare finns det möjlighet att konstruera en röststyrd switch från grunden. Här nedan finns själva mönsterkortslayouten att ladda ner. Ytterligare anvisningar finns i arbetsboken.

Lycka till!

Komponentplacering

Mönsterkortslayout

Mönsterkortslayout och komponent placering i BMP format kan du ladda ner genom att klicka på följande länk klappswitch.zip och välja “spara mål som…”.