Recension

Johnsson, Jörgen
Dator- och kommunikationsteknik
Häftepos  11102220
Lektör  Folke Hermanson Snickars

 

Recension
Den här boken ingår i en läromedelsserie för det nya el- och energiprogrammet i gymnasieskolan. Den behandlar grunderna i all form av dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra.
I boken tas flera andra teknikområden upp, bland annat mobiltelefoni, industriell kommunikationsteknik och sociala nätverk. Författaren har mångårig erfarenhet som lärare och arbetar som el-, elektronik- och automationsingenjör inom industrin. Det är sällan ett så stort och svårt ämne är beskrivet så klart och intressant som i den här boken. Den borde därför vara av intresse för en långt bredare läsekrets än de gymnasieelever den vänder sig till. Var och en som brottats med nya datorer, nya kommunikationstekniker, nätverk och Internet-tillämpningar får här hjälp att förstå samband och kryptiska benämningar. Genom otaliga exempel och analogier till vardagliga företeelser underlättas förståelsen.

 

Citat ur recension är tillåtet i enlighet med upphovsrättslagens regler. Vid citat ska BTJ:s och lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen, och det får inte heller ge en missvisande bild av recensionen. Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.

Vänliga hälsningar
BTJ