Tidsfördröjning till mikroprocessorteknik med PIC16F84
Antal klockcycler
loop1
Tid (µs)
movlw
movwf ram1
           
loop1 decfsz ram1,1
goto loop1
return

Antal klockcycler
yttre loop
innre loop
Tid (µs)
movlw
movwf ram1
loop2 movlw
movwf ram2
loop1 decfsz ram2,1
goto loop1
decfsz ram1,1
goto loop2
         
return
Antal klockcycler
yttre loop
innre loop
Tid (µs)
wait1 movlw
movwf ram1
loop2 movlw
movwf ram2
loop3 movlw
movwf ram3
loop1 decfsz ram3,1
goto loop1
           
decfsz ram2,1
goto loop2
           
decfsz ram1,1
goto loop3
         
return

Sidan skapad av frexuz.com